Zákazníci

Náš vztah k zákazníkům je založen na vzájemné důvěře. Jsme zastánci Win-Win modelu, protože jen tak může vzájemná spolupráce vést k nejlepším výsledkům.

Ohlasy klientů


Reference

Projekt Destinace Klient Rok
Posouzení technického stavu nádrže FB-103 ve společnosti UNIPETROL Czech Republic UNIPETROL RPA, s.r.o. 2020
Vyhodnocení deformací nádrže FB-103 z dat 3D skenování Czech Republic UNIPETROL RPA, s.r.o. 2020
Statický výpočet ocelové konstrukce detekční brány Czech Republic NUVIA a.s 2020
Posouzení deformací dna nádrže FB 852 ve společnosti UNIPETROL Czech Republic UNIPETROL RPA, s.r.o. 2020
Statický výpočet nádrže 21.02 B 013 ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Czech Republic Ivan Orság – Konstrukce strojů a zařízení (Technomont Frýdek-Místek s.r.o.) 2020
Statický výpočet ocelové konstrukce detekční brány s prodlouženou výškou o 200 mm Czech Republic NUVIA a.s 2020
MKP analýza zdeformované nádrže FB-103 ve společnosti UNIPETROL Czech Republic UNIPETROL RPA, s.r.o. 2020
Pevnostní a stabilitní výpočet kolony C544.1 ve společnosti DEZA, a. s. Czech Republic RIOS, spol. s.r.o. 2020
MKP analýza vyztužení nové části nádrže 21.02 B 013 ve společnosti Lenzing Biocel Paskov a.s. Czech Republic Technomont Frýdek-Místek s.r.o. 2020
Odborná pomoc při plánování opravy nádrže Z 280.10 ve společnosti DEZA, a.s. Czech Republic DEZA, a.s. 2020
Statický výpočet smaltovaných nádrží na motorovou naftu, MEŘO a HVO o průměru 6m, 8,5m a 12m Czech Republic MORKUS Morava s.r.o. 2020
Statický výpočet nádrže Z545.9 ve společnosti DEZA, a.s. Czech Republic Ivan Orság – Konstrukce strojů a zařízení (DEZA, a.s.) 2020
Vizuální kontrola a statický výpočet ocelové konstrukce míchadel zásobníků Z280.1 a 11 ve společnosti DEZA a.s. Valašské Meziříčí Czech Republic DEZA, a.s. 2020
Projekt Destinace Klient Rok
Statický výpočet ocelové konstrukce plošiny pro obsluhu aparátu E605.106 na jednotce CALORIC, v provozu BENZOL DEZA a.s. Valašské Meziříčí. Czech Republic DEZA, a.s. 2019
Nepřímá vizuální kontrola vnitřního povrchu nádrže H 232.02 pomocí dronu Slovak Republic RTD QUALITY SERVICES s.r.o. (SLOVNAFT, a.s.) 2019
Statický výpočet plošiny pro přístup k armaturám v destilaci benzolu v areálu DEZA a.s. Valašské Meziříčí Czech Republic DEZA, a.s. 2019
Statický výpočet smaltované nádrže na kejdu Czech Republic MORKUS Morava s.r.o. 2019
MKP analýza nádrže F-61G pro modifikované napojení plášť-střecha a sekundární výztužný prstenec Czech Republic DEZA, a.s. 2019
Statická a dynamická analýza reaktoru R6110 SA na BDASA Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (KOVOPROJEKTA BRNO a.s.) 2019
Statický výpočet ocelové konstrukce lamelového usazováku, reakční komory, fluktuační nádrže, schodiště a plošin Czech Republic MICo, spol. s r.o. 2019
Statický výpočet nádrže A291.03 z materiálu 1.4571 v DEZA, a.s. Czech Republic DEZA, a.s. 2019
U.S. STEEL Košice – odprášení aglomerace: Pevnostní analýza elektrostatického odlučovače č.1, č.2 a č.3 pro skutečnou tloušťku stěny Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (TENZA, a.s.) 2019
Statický výpočet ocelových konstrukcí „Shuttle“ a „Boom“ konstrukce Ship Loader SL 1 pro Sukhodol Sea Port LLC Czech Republic NOEN Holding a.s. 2019
Školení v oblasti teorie Risk Based Inspection dle API 580 a API 581 ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Czech Republic RTD QUALITY SERVICES s.r.o. (UNIPETROL RPA, s.r.o.) 2019
U.S. STEEL Košice – odprášení aglomerace: Pevnostní výpočet potrubí 1b pro případ zanešení 10 %, 20% a 30%. Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (TENZA, a.s.) 2019
Pevnostní výpočet a posouzení napojení potrubní větvě DN200 do potrubní větve DN500 Czech Republic MERO ČR, a.s. 2019
Statický výpočet ocelové konstrukce pod chladící nádrže – ověření únosnosti pro dodatečné zatížení Czech Republic KP MARK s.r.o. 2019
Projekt Destinace Klient Rok
Statický výpočet mostu "ŠTRAMBERK" ve společnosti Deza a.s. Czech Republic RIOS spol. s r.o. 2018
Statický výpočet nádrží F_61F a F_61G ve společnosti Deza a.s. Czech Republic RIOS spol. s r.o. 2018
Výpočet reakcí na potrubních větví na lince odprášení Aglomerace ve společnosti U.S. Steel Košice Czech Republic TENZA, a.s. 2018
Poskytnutí odborné podpory v oblasti Asset Integrity Managementu ve spojení s metodikou Risk Based Inspection Czech Republic Asseco Central Europe, a.s. 2018
Statický výpočet nerezové chladící nádrže a statický výpočet ocelové konstrukce pod nádrže Czech Republic KP MARK s.r.o. 2018
MKP výpočet ocelové konstrukce pro transport 8 kusů kruhovek Czech Republic MICo, spol. s r.o 2018
Pevnostní výpočet potrubní větve 2b segmentů 01, 02, 03, 04 pro montážní zátěžný stav „zvedání“ Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (TENZA, a.s.) 2018
U.S. STEEL Košice – odprášení aglomerace: Pevnostní analýza sloupů elektrostatického odlučovače č. 4 pro změněnou geometrii Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (TENZA, a.s.) 2018
MKP analýza únosnosti děleného šroubu výsuvu Czech Republic NOEN a.s. 2018
U.S. STEEL Košice – odprášení aglomerace: Statický výpočet potrubních větví 1b a 2b Czech Republic REN Engineering, s.r.o. 2018
Projekt Destinace Klient Rok
Statický výpočet chladící nádrže a statický výpočet ocelové konstrukce pod nádrže Czech Republic KP MARK s.r.o. 2017
Statický výpočet komína a přípojného potrubí Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (POLATA s.r.o.) 2017
Statický výpočet ocelových konstrukcí pro festivalovou zónu Excelent Czech Republic Hypnosis s.r.o. 2017
Statický výpočet hliníkové konstrukce vstupní brány pro festivalovou zónu Excelent Czech Republic grey dot s.r.o. 2017
Statický výpočet ocelové konstrukce autodromu Czech Republic BOJUX com, s.r.o. 2017
Pevnostní analýza elektrostatického odlučovače č. 4 provozováného ve společnosti U. S. Steel Košice Czech Republic REN Engineering, s.r.o. (TENZA, a.s.) 2017
Projekt Destinace Klient Rok
Statický výpočet pěti nádrží pro entalpickou komoru Czech Republic KP MARK s.r.o. 2016
Pevnostní analýza mlecího kola Czech Republic IVITAS, a.s. 2015

Ukázky vybraných projektů