Plně si uvědomuje, že pro úspěšný rozvoj lidské činnosti je nutné sdílení vědomostí a zkušeností. Proto jsme se rozhodli pořádat odborné semináře jako pravidelnou příležitost pro setkávání odborníků a pracovníků z průmyslu za účelem vzájemné výměny provozních a technických zkušeností. Těší nás, že během krátké doby si semináře získali přízeň posluchačů, kteří se jich pravidelně účastní, a i zapojují mezi přednášející.

Pořádané semináře: