Management řízení a analýzy statické a provozní integrity jsou základním prvkem pro zajištění bezpečného a nejproduktivnějšího provozu technologických celků a konstrukcí. Analýzy statické a provozní integrity zahrnují celou škálu činností z oblasti inspekce a monitoringu, materiálového hodnocení, analýzy pevnosti a životnosti, údržby a oprav. Efektivní řízení provozu konstrukcí z hlediska jejich statické a provozní integrity minimalizuje riziko jejich selhání, zvyšuje jejich provozní spolehlivost a prodlužuje jejich provozní životnost.

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti hodnocení technického stavu konstrukcí pro uskladňovací terminály tekutých i plynných látek, chemické závody, rafinerie, elektrárny, teplárny, ČOV, aj. Náš multidisciplinární tým je připraven poskytnout své rozsáhlé znalosti ve prospěch potřeb zákazníků.

Princip naší analýzy statické a provozní integrity je najít odpovědi na tři související otázky:

 • Kde je, nebo by mohl být problém?
 • Jaká je, nebo může být příčina problému?
 • Jak může být problém vyřešen?

Hlavními výsledky námi provedené analýzy integrity jsou:

 • Klasifikace degradačních mechanismů.
 • Sestavení efektivních programů pro inspekci a údržbu.
 • Návrhy technických řešení pro zvýšení bezpečnosti, efektivity a životnosti konstrukcí.

Oblasti služeb pro stanovení statické a provozní integrity jsou:

 • Numerické analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků.
 • Provádění pravidelných vizuální kontrol včetně zhodnocení zjištěných nedostatků.
 • Zhodnocení korozních úbytků.
 • Stanovení zbytkové životnosti konstrukcí.
 • Stanovení optimálních intervalů kontrol a údržby.
 • Analýza vibrací a únavového poškozování konstrukcí, potrubí a komponent.
 • Vyhodnocení dat z nedestruktivních zkoušek a následné stanovení rozsahu oprav a údržby.
 • Analýzy boulení a problematiky ztráty stability – návrhy na odstranění poruch.
 • Plánování nedestruktivních kontrol, včetně vyhodnocení výsledků pomocí metodik fitness-for-service.