Tenkostěnné konstrukce

Náš tým má bohaté zkušenosti s výpočty a analýzami různých druhů skořepin a tenkostěnných konstrukcí. Řešili jsme mnoho problémů z oblasti sedání, vibrací, boulení, ztráty stability, optimalizace tloušťky, aj.
Další informace

Uskladňovací nádrže

Nabízíme komplexní podporu pro správu inspekcí a údržby po celou dobu provozu terminálů s uskladňovacími nádržemi. Naše navržená řešení jsou vždy „šitá na míru“ dle parametrů uskladňovacích nádrží a technického řešení terminálů.
Další informace

Ocelové konstrukce

Řešíme problémy spojené s provozem konstrukcí a navrhujeme jejich nápravná opatření. Analyzujeme příčiny poruch a degradační mechanismy. Provádíme identifikaci kritických míst na konstrukci. Navrhujeme experimentální měření a rozsah použití metod nedestruktivních zkoušek.
Další informace

MKP analýzy pevnosti a životnosti konstrukcí

Provádíme pevnostní analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Poskytujeme kompletní portfolio služeb v oblasti numerických analýz pro podporu návrhu, vývoje a optimalizace provozu zařízení a konstrukcí.
Další informace

Analýzy statické a provozní integrity konstrukcí

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti hodnocení technického stavu konstrukcí pro uskladňovací terminály tekutých i plynných látek, chemické závody, rafinerie, elektrárny, teplárny, ČOV, aj.
Další informace

Potrubní systémy

Poskytujeme výpočty a analýzy potrubních sítí dle norem EN 13480 3, ASME B31.1 a ASME B31.3. Provádíme výpočty i velkorozměrových porubí různých tvarů dle Eurokódů. V případě potřeby modelujeme potrubní trasy včetně nosných ocelových konstrukcí a řešíme komplexně interakci jednotlivých technologických částí.
Další informace