Statický výpočet nádrže Z545.3 včetně pevnostního výpočtu topného článku


Popis projektu

Statický výpočet nádrže Z545.3 včetně pevnostního výpočtu topného článku. Nádrž Z545.3 je vertikální válcová nádoba s vrchlíkovou střechou uloženou na nosné konstrukci. Nádrž má dvojité dno, kdy ploché vnější dno je uložené na opraveném betonovém fundamentu a vnitřní šikmé dno se spádem 5%, které je podbetonováno. Šablona pro podbetonování šikmého dna je tvořena L profily přivařenými k vnějšímu plochému dnu. Prostor mezi dny je odventilován pomocí trubky DN15 která je do pláště instalována v nejvyšším místě šikmého dna (provede se po dokončení betonáže, před svařováním vnitřního dna). Tato trubka slouží k indikaci průsaku vnitřního dna. Na plášti a střeše jsou na nádrž navařeny konzoly pro uložení potrubí a pochozích plošin. Obsah nádrže je možno ohřívat pomocí topného registru, který je v něm instalován přes plášťové hrdlo DN600. Nádrž vč. hrdel je navržen z mat. 1.4571, nosná OK střechy z mat. S235JR.

  • Klient

    František Polívka TPS MONTÁŽE

  • Rok

    2022