Statický výpočet konstrukce vstupní brány do festivalové zóny Excelent


Popis projektu

Statický výpočet hliníkové konstrukce vstupní brány do festivalové zóny Excelent. Výpočet byl proveden v souladu s normou ČSN EN 1999-1-1 a v souladu se soubory norem ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990. Hliníková konstrukce vstupní brány je přídavně kotvena pomocí lanových kurtovacích pásů. K numerické analýze konstrukce byl použit program RFEM od firmy Dlubal, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    grey dot s.r.o.

  • Rok

    2017