Soustředíme se na poskytování softwarové podpory provozovatelům technologických celků v oblasti řízení inspekce a údržby. Vyvíjíme vlastní softwarová řešení, která jsou založena na aplikaci metodik Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance. Vždy provádíme individuální softwarové řešení v závislosti na daném tipu technologického celku, jeho velikosti a dle specifických požadavků zákazníka.

Našim cílem není pouze nabízet jednorázovou pomoc s řešením technických problémů, ale poskytovat komplexní podporu zákazníkům při řízení inspekcí a údržby v celém životním cyklu technologického celků. Chceme se stát aktivním členem managementu správy a řízení technického majetku. Naším cílem je vždy dosažení zlepšení technického stavu konstrukce, optimalizace provozu a prodloužení jejího technického života. Naše řešení vždy usilují o snížení rizik plynoucích z provozu, zajištění bezpečnosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a snížení provozních nákladů.

V oblasti hardware ve spolupráci s Ing. Miroslavem Pohlem nabízíme spolehlivou měřící ústřednu EMS DV 803. Poskytujeme poradenství, podporu, servis a především modifikace měřící ústředny EMS DV 803 dle typu instalace a specifických požadavků každého zákazníka.

Naše softwarová řešení:

astlife

V rámci našeho vlastního výzkumu vyvíjíme a inovujeme program ASTlife. Jedná se unikátní a inovativní softwarové řešení na podporu a řízení inspekcí a údržby uskladňovacích nádrží a potrubních sítí včetně technologií terminálů. Program ASTlife je primárně založen na kombinaci dvou přístupů - Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance.
Další informace

Naše hardwarové produkty:

EMS DV 803

Ve spolupráci s Ing. Miroslavem Pohlem nabízíme spolehlivou měřící ústřednu EMS DV 803 pro rozsáhlá dynamická i statická měření v laboratoři i v průmyslovém prostředí. Měřicí ústředna je určena k samostatným dlouhodobým i krátkodobým měřením například mechanického namáhání, vibrací, teplot, tlaků, atd.
Další informace