Provádíme výpočty potrubí a posouzení dle norem EN 13480 3, ASME B31.1 a ASME B31.3. pomocí programu RFEM. Analýza potrubí pomocí programu RFEM může být provedena pro celý potrubní systém v interakci s jeho podpůrnou konstrukcí. Díky tomu je možné uvažovat vliv poddajnosti podpůrné konstrukce na potrubní systém a provést tak opravdu realistické posouzení potrubí. Rovněž provádíme analýzy velkorozměrových porubí různých tvarů, jako jsou kouřovody, spalinovody, odsávací systémy, atd., které analyzujeme pomocí desko-stěnových a skořepinových modelů s možností posouzení dle soboru norem Eurokódů.

Oblasti nabízených služeb

  • Výpočty potrubních tras pomocí programu RFEM od firmy Dlubal.
  • Analýza napětí od trvalých zatížení, trvalých a občasných zatížení i analýza rozkmitu napětí od dilatace.
  • Posouzení podle EN 13480‑3, ASME B31.1 a ASME B31.3.
  • Kontrola minimální tloušťky stěn potrubí se zohledněním výrobních odchylek, koroze a součinitele svarového spoje.
  • Modelování potrubních tras včetně nosných ocelových konstrukcí a technologických konstrukcí – analyzuje se komplexně interakce konstrukcí.
  • Komplexní analýza seismické odolnosti, případně analýzy dynamických účinků na harmonické buzení (kompresory, atd.)
  • Statické výpočty velkorozměrových potrubních systémů (kouřovody, odsávací systémy, atd.)