Statický výpočet tří smaltovaných nádrží o průměru 6,0 m, 8,57 m a 12 m


Popis projektu

Statický výpočet tří smaltovaných stojatých válcových nadzemních nádrží o průměru 6,0 m, 8,57 m a 12 m na motorovou naftu, MEŘO a HVO. Statické výpočty byly provedeny dle požadavků definovaných v normě ČSN EN ISO 28765:2016 jež byly doplněny o požadavky norem Eurokódů: ČSN EN 1993-1-8 (šroubové spoje), ČSN EN 1993-1-6/ČSN EN 1998-4 (boulení), EN 1991-1-3 (zatížení sněhem), EN 1991-1-4 (zatížení větrem) a EN 1998-4 (seismicita).

  • Klient

    MORKUS Morava s.r.o.

  • Rok

    2020