Poskytujeme expertní služby v oblasti hodnocení statické a provozní integrity nádrží, potrubí a vybavení terminálů. Posouzení integrity nádrží se vždy provádí v souladu s našimi odbornými znalostmi, požadavky zákazníka a danými právními předpisy. U každého projektu úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom poznali jejich technické a obchodní potřeby. Vždy s nimi vedeme dialog a nasloucháme jejich požadavkům tak, abychom určili nejlepší cestu k úspěšnému řešení.

Naše služby obecně zahrnují vizuální kontroly v průběhu provozu a především v době odstávky, sestavení požadavků na nedestruktivní kontroly (NDT) a následné vyhodnocení výsledků, soupis plánu oprav, vyhodnocení životnosti a provozuschopnosti a na závěr sestavení plánů údržby a inspekcí. Pro svoji práci využíváme dobré znalosti souborů norem API (American Petroleum Institute), EEMUA (Engineering Equipment and Materials Users Association) a EN (European Standard). Naší silnou stránkou je, že neaplikujeme globální hotová řešení, ale vždy navrhujeme individuální řešení v závislosti na problematice a požadavcích zákazníka. Proto postupy ze zmíněných norem doplňujeme o naše rozsáhlé znalosti v oboru, o zkušenosti z provozu a o znalosti současných technických řešení, a tak vždy navrhujeme nejoptimálnější řešení daného problému. Máme bohaté zkušenosti s inspekcemi a analýzami atypických nádrží, pro něž nejsou postupy normovány. Vypracování inspekčních plánů pro krabicové, ležaté, podzemní anebo zasypané nádrže musí být v souladu s místními provozními podmínkami, legislativou a musí být vytvořeny na základě komplexních znalostí ze stavební mechaniky skořepinových konstrukcí.

Jsme velmi zdatní v provádění analýzy pevnosti a stability konstrukcí pomocí metody konečných prvků (MKP). Metoda konečných prvků je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje efektivní analýzu pomocí výpočetních simulací. Lze detailně analyzovat konstrukci, najít její kritická místa a provést její tvarovou a materiálovou optimalizaci.

Oblasti služeb pro uskladňovací nádrže

  • Analýzy technického stavu nádrží dle EEMUA 159, API 653, R-111, UL 142, případně návrh vlastního postupu pro specifické nádrže.
  • Návrhy nadzemních nádrží dle EN 14015, API 650, případně dle jiných norem.
  • Přepočty atypických nádrží pomocí metody konečných prvků.
  • Aplikace metod typu Risk Based Inspection (RBI) a Reliability Centred Maintenance (RCM).
  • Analýzy působení degradačních mechanismů na konstrukci.
  • Návrh rozsahu nedestruktivních kontrol (NDT) včetně zpracování jejich výsledků dle přístupu Fitness-for-Service (FFS) a návrhu konstrukčních úprav zjištěných vad.
  • Zpracování inspekčních listů a provádění pravidelných vizuálních kontrol.
  • Aplikace vlastního programového systému ASTlife, který je inovativní řešení na sledování životnosti a řízení údržby uskladňovacích nádrží včetně potrubních sítí a zařízení terminálů.

V čem jsme unikátní

Nabízíme komplexní podporu pro správu inspekcí a údržby po celou dobu provozu terminálů s uskladňovacími nádržemi. Naše navržená řešení jsou vždy „šitá na míru“ dle parametrů uskladňovacích nádrží a technického řešení terminálů. Naše know-how je aplikovatelné na různé typy nádrží (nadzemní, podzemní, stojaté, ležaté, válcové, krabicové, atd.) a jejich různé scénáře možných poruch (sedání, boulení, problémy stability, vibrace, optimalizace tloušťky, degradační mechanismy, atd.).