Statický výpočet ocelové konstrukce autodromu


Popis projektu

Autodrom je zařízení lidové zábavy, které slouží k volné jízdě osob v dvoumístných autíčkách. Autíčka jsou poháněna elektromotory, jež jsou napájeny pomocí vodící sítě zavěšené u stropu autodromu.

Statický výpočet ocelové konstrukce autodromu v souladu s požadavky normy ČSN EN 13814 a dle souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990. Ocelová konstrukce autodromu je o celkových rozměrech cca 23x13x4 m je primárně tvořena svařovanou konstrukcí z profilů jäkl. Hlavním konstrukčním materiálem je ocel S235 a S355.

K numerické analýze konstrukce byl použit program RFEM od firmy Dlubal, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    BOJUX com, s.r.o.

  • Rok

    2017