Statický výpočet nádrže A291.03 z materiálu 1.4571 v DEZA, a.s.


Popis projektu

Statický výpočet ocelové nadzemních válcových stojaté nádrže A291.03 z materiálu X6CrNiMoTi17-12-2(1.4571)-EN 10028. Pracovním médiem nádrže je odpadní voda toxická (pH 5.1). Nádrž je izolovaná, vybavena topným registrem a míchacím ústrojím. Statický návrh tlouštěk lubů, dna a plechů střechy, včetně specifikace hrdel byl proveden dle normy ČSN EN 14015. Statický výpočet ostatních částí nádrže, tj. nosné konstrukce střechy a lávek byl proveden dle požadavků souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1990. Detailní statický výpočet nádrže byl proveden za použití globální numerické analýzy pomocí programu RFEM od společnosti DLUBAL, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    DEZA, a.s.

  • Rok

    2019