Přepočet tlouštěk vodojemu


Popis projektu

Ověřovací statický výpočet vodojemu ke zjištění minimálních tlouštěk a analýza poškození únavou vybraných svarů.

  • Klient

    REN Engineering, s.r.o.

  • Rok

    2015