Pevnostní a stabilitní výpočet kolony C544.1


Popis projektu

Pevnostní a stabilitní výpočet kolony C544.1 ve společnosti DEZA, a.s. Jedná se o výměnu stávající kolony za novou kolonu, která bude vyrobena z materiálu Titan Gr.2. Kolona C544.1 tvoří jeden konstrukční celek s kolonou C544.2 se kterou je spojena společnými plošinami. Pevnostní a stabilitní výpočet je proveden dle kombinací norem ČSN EN 13445-3 a souboru norem Eurokódy – ČSN EN 1993-1-6, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1990 a další potřebné normy.

  • Klient

    RIOS spol. s r.o.

  • Rok

    2020, 2021