Kdo jsme

TWSCON s.r.o. je malá společnost, která je tvořena lidmi se zájmem o technologie a inovace. Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým je klíčem k našemu úspěchu. U každého projektu úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom poznali jejich technické a obchodní potřeby. Vždy s nimi vedeme dialog a nasloucháme jejich požadavkům tak, abychom určili nejlepší cestu k úspěšnému řešení. Náš tým je připraven splnit všechny budoucí výzvy, které nám připraví naši zákazníci.

Poskytujeme expertní služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu. Společnost nabízí široké spektrum služeb v oblasti expertních výpočtů, pevnostních analýz a návrhů technologických ocelových konstrukcí. Společnost nabízí široké portfolio služeb v oblasti hodnocení statické a provozní integrity konstrukcí pro optimalizaci procesů inspekce a údržby. Jak název společnosti napovídá, který tvoří zkratky slov Thin-Walled Structures CONsulting, jsme velmi zdatní na řešení problémů v oblasti tenkostěnných ocelových konstrukcí. Při řešení technických problémů se spoléháme na širokou orientaci v dané problematice, dlouhodobé provozní zkušenosti a znalost nejmodernějších trendů.

Jsme velmi aktivní v našich vlastních výzkumných a vývojových aktivitách. V rámci našeho vlastního výzkumu vyvíjíme a inovujeme program ASTlife. Jedná se unikátní a inovativní softwarové řešení na podporu a řízení inspekcí a údržby uskladňovacích nádrží a potrubních sítí včetně technologií terminálů. Program ASTlife je primárně založen na kombinaci dvou přístupů - Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance.


Filozofie

Při řešení každého úkolu se řídíme dle našeho hesla "Think simply, think innovatively".

Vize

Nabízet našim klientů vždy unikátní, jednoduché a inovativní řešení.

Cíle

Pomáhat našim klientům k jejich růstu a prosperitě díky námi navrženými řešeními.


Co nás odlišuje

Vše kolem nás se neustále mění a vyvíjí. Každá oblast lidské činnosti je ovlivněna vývojem a rozvojem moderních technologií a prochází řadou změn. Pro rozvoj podnikání a i náš osobní rozvoj je nezbytné začlenit nové technologie a postupy do každodenních aktivit. Náš tým je tvořen lidmi se zájmem o technologie a inovace, proto vždy přicházíme s novými nápady a návrhy, jak zlepšit, zlevnit a zefektivnit postupy inspekcí a údržby, optimalizovat procesy výroby a návrhu, u našich zákazníků prostřednictvím využití nových trendů a technologií.

Neaplikujeme globální hotová řešení, ale vždy navrhujeme individuální řešení pro daný typ závodu v závislosti na problematice a požadavcích zákazníka. Navrhovaná řešení vždy respektují platnou legislativu a jsou založeny na důkladné znalosti technických norem, jejichž obsah vždy doplňujeme o vlastní rozsáhlé znalosti v oboru, o zkušenosti z provozu a o znalosti současných technických řešení.

Našim cílem není pouze nabízet jednorázovou pomoc s řešením technických problémů, ale poskytovat komplexní podporu pro výrobní podniky a pro provozovatele technologických celků. Naše řešení vždy usilují o snížení rizik plynoucích z provozu, zajištění bezpečnosti, zlepšení vlivu na životní prostředí a o snížení provozních nákladů a výrobních nákladů.


Naše strategie

Pro dosažení úspěšné spolupráce a nejlepších výsledků je pro nás klíčové mít s našimi zákazníky korektní a otevřené vztahy. Je velmi důležité pro výsledky naší práce, aby se klient stal našim partnerem. Zavázali jsme se k budování otevřeného a trvalého partnerství s našimi klienty, jež budou založeny na vzájemné důvěře a touze po dosažení stanoveného cíle.

Jsme velmi aktivní v našich vlastních výzkumných a vývojových aktivitách, protože našim cílem je poskytovat precizní a inovativní řešení, která jsou aplikována dle konkrétních požadavků a potřeb našich zákazníků. To je způsob, kterým si chceme získat a budovat důvěru v naše schopnosti, nabízené služby a produkty.

Spolupráce s dalšími specialisty je pro nás velmi důležitá, zejména v oblasti služeb nedestruktivního testování. S jejich podporou, znalostmi a vybavením jsme schopni zajistit komplexní služby v oblasti inspekcí nádrží. Oboustranná spolupráce, důvěra a vzniklé přátelství s našimi obchodními partnery je klíčem ke společnému úspěchu.

Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým s velkým nadšením pro námi vykonávanou práci je stěžejní pro náš úspěch. Lidé, kteří pracují v naší společnosti, jsou to nejcennější, co máme. Neustále podporujeme a utvrzujeme naše pracovníky v jejich zapálení a nadšení pro jejich práci. Snažíme se jim vytvořit optimální rovnováhu mezi profesním a soukromým životem tak, aby byli spokojeni a odváděli nejlepší práci pro nás a naše klienty.


Jak pracujeme

Každá zakázka vyžaduje specifické řešení. Náš pracovní postup je výhradně zaměřen pro potřeby zákazníka a se většinou skládá z těchto pracovních fází:


Klíčové osoby

Ing. Jakub Gottvald, Ph.D

Jednatel, Majitel, Zakladatel
Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1007096

Jakub vystudoval Ocelové konstrukce a Stavební mechaniku na Vysokém Učení Technickém v Brně. Je expert na statické a dynamické výpočty pomocí metody konečných prvků a na analýzy provozních problémů technologických zařízení a ocelových konstrukcí. Je velmi zdatný v užívání MKP programů RFEM a ANSYS. Dlouhodobě se věnuje analýzám technického stavu a hodnocení statické a provozní integrity provozovaných konstrukcí. Soustředí se na analýzy rizik a aplikace metod RBI a RCM. Jeho silnou stránkou jsou výtečné schopnosti analyzovat příčiny provozních poruch, proto velmi aktivně vyhledává možnosti práce v provozu.

  • Telefon: +420 728 065 909
  • Email: jakub.gottvald@twscon.com