Vizuální kontrola ocelové konstrukce


Popis projektu

Vizuální kontrola ocelové technologické konstrukce a statistické vyhodnocení naměřených tlouštěk pomocí ultrazvuku.

  • Klient

    REN Engineering, s.r.o.

  • Rok

    2015