Provádíme pevnostní analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků (MKP). Metoda konečných prvků je v současné době jedinou exaktní metodou, která umožňuje již ve fázi návrhu zjistit odezvu konstrukce na návrhové zatížení. Lze detailně analyzovat kritická místa konstrukce a provést její tvarovou a materiálovou optimalizaci. Na základě výsledků z MKP výpočtů je pak možné následně provádět hodnocení životnosti, případně analýzy pravděpodobnosti porušení konstrukce.

Oblasti nabízených služeb

 • Pevnostní statické a dynamické výpočty všech typů ocelových konstrukcí a technologických zařízení.
 • Návrhy, analýzy a stanovení únosnosti ocelových konstrukcí a jejich prvků.
 • Výpočet minimálních provozních tlouštěk konstrukcí a technologických zařízení a stanovení jejich předpokládané provozní životnosti s ohledem na jejich způsob opotřebení a namáhání.
 • Lineární i nelineární analýzy stability konstrukcí a stanovení jejich kritického zatížení.
 • Analýzy konstrukcí na specifické účinky zatížení.
 • Posuzování únavy zařízení a konstrukcí.
 • Stanovování zbytkové životnosti.
 • Optimalizace konstrukcí pomocí MKP.

Typy prováděných analýz pomocí metody konečných prvků

 • Statické a dynamické výpočty pro ocelové stavební konstrukce.
 • Pevnostní výpočty dle různých norem pro technologické konstrukce:
  • tlakové nádoby, nádrže, zásobníky, sila, komíny, stožáry, kouřovody, potrubní trasy, výměníky a jiná zařízení či konstrukce.
 • Analýzy napětí pomocí metody konečných prvků (MKP):
  • statické (lineární, nelineární, stabilita, kontaktní úlohy, teplotní úlohy),
  • dynamické (vlastní a vynucené kmitání),
  • seizmické (přírodní i technická seizmicita).
 • Stabilita a boulení.
TWSCON

TWSCON s.r.o. poskytuje expertní služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu. Společnost nabízí široké portfolio služeb v oblasti expertních výpočtů, pevnostních analýz a návrhů technologických ocelových konstrukcí. Společnost se také dlouhodobě soustředí na poskytování služeb v oblasti hodnocení statické a provozní integrity konstrukcí pro optimalizaci procesů inspekce a údržby. Při řešení technických problémů se společnost spoléhá na širokou orientaci v dané problematice, dlouhodobé provozní zkušenosti a znalost nejmodernějších trendů. Společnost je velmi aktivní ve výzkumu a vývoji tak, aby mohla zákazníkům vždy nabídnout jednoduché a inovativní řešení. Další informace

Kontakt

 • Telefon: +420 728 065 909
 • Kancelář: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno, Budova A06 - 2. NP - dveře N215 (Kampus VUT v Brně)
 • Email: info@twscon.com