Statický výpočet ocelové konstrukce objektu SO510 a SO520 - Veolia Kolín


Popis projektu

Statický výpočet ocelové konstrukce objektu SO510 „Zásobníky paliva“ po úpravě palivového hospodářství a objektu SO520 "Věž pod rozvodnou" v rámci projektu Dekarbonizace elektrárny Veolia Kolín. U Objektu SO510 se jednalo o přestavbu stávajících uhelných sil na sklad dřevní štěpky. Přestavba spočívala v tom, že původní objekt smontovaný z deskostěnových segmentů byl přestavěn na halu tvořenou sloupy/stěnami a s železobetonovou vanou pro skladování dřevní štěpky. Z původní konstrukce byly ponechány všechny boční deskostěnové segmenty, betonáž stěn železobetonové vany byla provedena až k těmto segmentů. Střední dělící stěny byly odstraněny, před jejich odstraněním bylo provedeno vnější vyztužení vazníků střechy. Objekt byl nově vybaven drapákovým mostovým jeřábem 10t.

  • Klient

    ERITECH a.s.

  • Rok

    2022