Aktivně podporujeme snahu o rozvoj znalostí a dovedností technických pracovníků, kteří se podílejí na návrhu a výpočtech; na procesech plánování a provádění inspekcí a údržby; a na ho hodnocení technického stavu ocelových konstrukcích a technologických zařízení. Naše aktivity spočívají v pořádání školení, seminářů a webinářů. V rámci školení je naší snahou předat zájemcům ucelený komplex znalostí v krátké době. Námi pořádané semináře jsou příjemnou společenskou událostí pro setkávání odborníků v daném oboru. A v rámci webinářů nepravidelně prezentujeme zajímavá témata.

Pořádané akce

Školení

Naše společnost aktivně podporuje a pomáhá technickým pracovníkům v rozvoji jejich znalostí a dovedností. Nabízíme různá školení z oblasti návrhu, plánování inspekcí a údržby, hodnocení technického stavu ocelových konstrukcích a technologických zařízení.
Další informace

Semináře

Plně si uvědomuje, že pro úspěšný rozvoj lidské činnosti je nutné sdílení vědomostí a zkušeností. Proto jsme se rozhodli pořádat odborné semináře jako pravidelnou příležitost pro setkávání odborníků a pracovníků z průmyslu za účelem vzájemné výměny provozních a technických zkušeností. Těší nás, že během krátké doby si semináře získali přízeň posluchačů, kteří se jich pravidelně účastní, a i zapojují mezi přednášející. Pravidelně pořádáme dva semináře "Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras" a "Inspekce a hodnocení integrity technologických zařízení a konstrukcí".
Další informace

Webináře

V roce 2020, kdy celý svět byl zasažen virem COVID-19, jsme začali pořádat webináře jako částečnou náhradu tradičního semináře. A v jejich nepravidelném pořádání setrváváme i dodnes.
Další informace