Plně si uvědomuje, že pro úspěšný rozvoj lidské činnosti je nutné sdílení vědomostí a zkušeností. Proto jsme se rozhodli pořádat odborné semináře jako pravidelnou příležitost pro setkávání odborníků a pracovníků z průmyslu za účelem vzájemné výměny provozních a technických zkušeností. Těší nás, že během krátké doby si semináře získali přízeň posluchačů, kteří se jich pravidelně účastní, a i zapojují mezi přednášející.

Pořádané semináře:

  • Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras

    Odborný seminář, který je úzce zaměřen na problematiku spojenou s inspekcí, údržbou a provozem velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras. V rámci semináře jsou pravidelně prezentovány a probírány možnosti aplikací různých NDT metod, včetně informací o nových technologiích a postupech. Velký prostor je věnován postupům pro návrh a výrobu, ale také postupům pro hodnocení provozuschopnosti nádrží a potrubí.


  • Inspekce a hodnocení integrity technologických zařízení a konstrukcí

    Odborný seminář je zaměřen na prezentaci nových postupů, prezentaci nových technologií a metodik v oblasti inspekce, údržby a hodnocení provozuschopnosti, únosnosti a spolehlivosti technologických zařízení a konstrukcí. V rámci semináře jsou pravidelně prezentovány a probírány možnosti aplikací nových i stávajících NDT metod, včetně postupů vyhodnocování přípustnosti zjištěných indikací. Rovněž jsou prezentovány nové technologie a nové technické a legislativní předpisy pro návrh, výrobu a provoz technologických zařízení a konstrukcí.