Statický výpočet ocelové konstrukce plošiny pro obsluhu aparátu E605.106 na jednotce CALORIC, v provozu BENZOL DEZA a.s. Valašské Meziříčí.


Popis projektu

Statický výpočet plošiny pro obsluhu aparátu E605.106 na jednotce CALORIC, v provozu BENZOL v areálu DEZA a.s. Valašské Meziříčí. Statický výpočet přístupové plošiny byl proveden dle požadavků souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1990. Statický výpočet je proveden za použití globální geometricky nelineární (teorie II. řádu) numerické analýzy pomocí programu RFEM od společnosti DLUBAL, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    DEZA, a.s.

  • Rok

    2019