Statický výpočet nádrže Z480.3


Popis projektu

Statický výpočet ocelové nádrže Z480.3 ve společnosti DEZA, a.s. Jedná se o nadzemní ocelovou vertikální válcovou nádrž s plochým dnem a pevnou kopulovou střechou. Pracovní látka má hustotu 1,12 kg/dm3 při pracovní teplotě 75°C (max 130°C). Plášť, střecha a dno nádrže jsou zhotoveny z plechů třídy S235JR, nosná konstrukce střechy je z válcovaných profilů z materiálu třídy S235JR.

Statický návrh tlouštěk lubů, dna a plechů střechy, včetně specifikace hrdel je provedeno dle normy ČSN 69 8119-1. Norma ČSN 69 8119-1 je rovněž prováděcím předpisem, tj. dle této normy budou převzata i konstrukční pravidla. Statický výpočet ostatních částí nádrže, tj. nosné konstrukce střechy je proveden dle požadavků souborů norem Eurokódy, přesněji ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990.

  • Klient

    Ivan Orság – Konstrukce strojů a zařízení (DEZA, a.s.)

  • Rok

    2020