Nepřímá vizuální kontrola vnitřního povrchu nádrže H 232.02 pomocí dronu Elios 2


Popis projektu

Ve spolupráci se společnostmi RTD QUALITY SERVICES s.r.o. a DronySIT provedení vnitřní nepřímé vizuální prohlídky nádrže H 232.02 pomocí dronu ve společnosti SLOVNAFT a.s. v terminále Kľačany. Vizuální prohlídka byla provedena pomocí „antikolizního“ dronu Elios 2 od firmy Flyability. Hlavní náplní práce bylo samotné provedení nepřímé vizuální kontroly a následného vypracování protokolu ze zkoušky, včetně vypracování vyhodnocení dle požadavků společnosti SLOVNAFT a.s.

  • Klient

    RTD QUALITY SERVICES s.r.o. (SLOVNAFT, a.s.)

  • Rok

    2019