Statický výpočet ocelových konstrukcí „Shuttle“ a „Boom“ konstrukce Ship Loader SL 1 pro Sukhodol Sea Port LLC


Popis projektu

Statický výpočet ocelových konstrukcí „Shuttle“ a „Boom“ konstrukce Ship Loader SL 1 pro Sukhodol Sea Port LLC byl proveden dle požadavků souborů norem FEM section II, ISO 5049-1 a eurokódy EN 1993-1-1, EN 1993-1-7, EN 1993-1-9. Statický výpočet byl proveden pro tři polohy Shuttle a šest poloh Boomu. Rovněž byl proveden výpočet pro transportní zatížení (návrh transportní podpory). V rámci výpočtů byly prováděny analýzy pevnosti, únavy a stability jednotlivých částí konstrukce. Výpočet byl proveden za použití globální numerické analýzy pomocí programu RFEM od společnosti DLUBAL, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    NOEN Holding a.s.

  • Rok

    2019