• HLEDÁTE PARTNERA PRO STATICKÉ VÝPOČTY
  A PEVNOSTNÍ ANALÝZY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ?
  Zabýváme se:
  Tenkostěnné konstrukce (sila, zásobníky, kontejnery, kouřovody, střechy, atd.)
  Uskladňovací nádrže včetně zastřešení
  Aparáty (tlakové nádoby, výměníky tepla, atd.)
  Technologické ocelové konstrukce
  Potrubní trasy
 • NABÍZÍME EXPERTNÍ SLUŽBY V OBLASTI HODNOCENÍ
  STATICKÉ A PROVOZNÍ INTEGRITY KONSTRUKCÍ
  Poskytujeme:
  Analýza technického stavu konstrukce
  Klasifikace degradačních mechanismů
  Identifikace typu koroze a analýza korozních trendů
  Stanovení zbytkové životnosti konstrukcí
  Sestavení programů pro inspekci a údržbu na základě analýzy rizik
  Zpracování inspekčních listů a provádění pravidelných vizuálních kontrol
 • PROVÁDÍME ANALÝZU RIZIK A SPOLEHLIVOSTI NÁDRŽÍ
  PRO OPTIMALIZACI AKTIVIT INSPEKCE A ÚDRŽBY
  Poskytujeme:
  Analýza konstrukčního řešení nádrže a zhodnocení technického stavu
  Analýza provozních parametrů nádrže
  Aplikace metod Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance
  Sestavení a optimalizace programů pro inspekci a údržbu
  Aplikace vlastního softwarového řešení ASTlife
 • NABÍZÍME SPOLEHLIVOU MĚŘÍCÍ ÚSTŘEDNU EMS DV 803
  PRO ROZSÁHLÁ DYNAMICKÁ I STATICKÁ MĚŘENÍ
  Parametry:
  Umožňuje přímé měření až 32 kanálů (tenzometry, akcelerometry, termočlánky, atd.)
  Měření v laboratoři i v průmyslovém prostředí
  Určena k samostatným dlouhodobým i krátkodobým měřením
  Obslužný program pro správu měření, grafické zobrazování naměřených dat a jejich export
  Více než 90 instalací

Kdo jsme

TWSCON s.r.o.

TWSCON s.r.o. je malá společnost, která je tvořena lidmi se zájmem o technologie a inovace. Vysoce kvalifikovaný a zkušený tým je klíčem k našemu úspěchu. U každého projektu úzce spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom poznali jejich technické a obchodní potřeby. Vždy s nimi vedeme dialog a nasloucháme jejich požadavkům tak, abychom určili nejlepší cestu k úspěšnému řešení. Náš tým je připraven splnit všechny budoucí výzvy, které nám připraví naši zákazníci.
Další informace


Nabízené služby

Tenkostěnné konstrukce

Náš tým má bohaté zkušenosti s výpočty a analýzami různých druhů skořepin a tenkostěnných konstrukcí. Řešili jsme mnoho problémů z oblasti sedání, vibrací, boulení, ztráty stability, optimalizace tloušťky, aj.
Další informace

Uskladňovací nádrže

Nabízíme komplexní podporu pro správu inspekcí a údržby po celou dobu provozu terminálů s uskladňovacími nádržemi. Naše navržená řešení jsou vždy „šitá na míru“ dle parametrů uskladňovacích nádrží a technického řešení terminálů.
Další informace

Ocelové konstrukce

Řešíme problémy spojené s provozem konstrukcí a navrhujeme jejich nápravná opatření. Analyzujeme příčiny poruch a degradační mechanismy. Provádíme identifikaci kritických míst na konstrukci. Navrhujeme experimentální měření a rozsah použití metod nedestruktivních zkoušek.
Další informace

MKP analýzy pevnosti a životnosti konstrukcí

Provádíme pevnostní analýzy konstrukcí pomocí metody konečných prvků. Poskytujeme kompletní portfolio služeb v oblasti numerických analýz pro podporu návrhu, vývoje a optimalizace provozu zařízení a konstrukcí.
Další informace

Analýzy statické a provozní integrity konstrukcí

Nabízíme široké spektrum služeb v oblasti hodnocení technického stavu konstrukcí pro uskladňovací terminály tekutých i plynných látek, chemické závody, rafinerie, elektrárny, teplárny, ČOV, aj.
Další informace

Potrubní systémy

Poskytujeme výpočty a analýzy potrubních sítí dle norem EN 13480 3, ASME B31.1 a ASME B31.3. Provádíme výpočty i velkorozměrových porubí různých tvarů dle Eurokódů. V případě potřeby modelujeme potrubní trasy včetně nosných ocelových konstrukcí a řešíme komplexně interakci jednotlivých technologických částí.
Další informace


Používaný software na MKP a CFD výpočty

rfem 6

RFEM 6 je 3D program pro komplexní statické a dynamické MKP výpočty od firmy Dlubal. V programu RFEM 6 je možné modelovat konstrukční systémy z prutů, ploch, skořepin, těles nebo kontaktních prvků. Pomocí různých přídavných modulů lze posoudit podle mezinárodních norem nejen plošné a prutové konstrukce, ale také přípoje.

rfem 5

RFEM 5 je 3D program pro komplexní statické a dynamické MKP výpočty od firmy Dlubal. V programu RFEM 5 je možné modelovat konstrukční systémy z prutů, ploch, skořepin, těles nebo kontaktních prvků. Pomocí různých přídavných modulů lze posoudit podle mezinárodních norem plošné a prutové konstrukce.

rwind

RWIND 2 Pro je CFD program pro numerickou simulaci obtékání libovolných geometrií staveb vzdušným proudem (digitální větrný tunel) se stanovením zatížení větrem, které působí na povrch těchto objektů. Program umožňuje výpočet stacionárního i nestacionárního nestlačitelného turbulentního proudění větru.

IDEA Statica

IDEA StatiCa je špičkový software pro návrh ocelových přípojů pro všechny typy svařovaných a šroubovaných ocelových konstrukcí a základových desek. Umožňuje rychlé modelování a návrh jakýchkoli šroubových a svařovaných přípojů včetně vytváření komplexních posudků dle norem EN a AISC včetně vzpěru, analýzy tuhosti, návrhové únosnosti, požární a seismické odolnosti.


Naše softwarová řešení

astlife

V rámci našeho vlastního výzkumu vyvíjíme a inovujeme program ASTlife. Jedná se unikátní a inovativní softwarové řešení na podporu a řízení inspekcí a údržby uskladňovacích nádrží a potrubních sítí včetně technologií terminálů. Program ASTlife je primárně založen na kombinaci dvou přístupů - Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance.
Další informace


Naše produkty

EMS DV 803

Ve spolupráci s Ing. Miroslavem Pohlem nabízíme spolehlivou měřící ústřednu EMS DV 803 pro rozsáhlá dynamická i statická měření v laboratoři i v průmyslovém prostředí. Měřicí ústředna je určena k samostatným dlouhodobým i krátkodobým měřením například mechanického namáhání, vibrací, teplot, tlaků, atd.
Další informace


Projekty

Ukázka vybraných projektů. Více referenčních projektů je uvedeno v galerii. Další informace


Zákazníci

Náš vztah k zákazníkům je založen na vzájemné důvěře. Jsme zastánci Win-Win modelu, protože jen tak může vzájemná spolupráce vést k nejlepším výsledkům.

Ohlasy klientů

TWSCON

TWSCON s.r.o. poskytuje expertní služby pro zákazníky z různých oblastí průmyslu. Společnost nabízí široké portfolio služeb v oblasti expertních výpočtů, pevnostních analýz a návrhů technologických ocelových konstrukcí. Společnost se také dlouhodobě soustředí na poskytování služeb v oblasti hodnocení statické a provozní integrity konstrukcí pro optimalizaci procesů inspekce a údržby. Při řešení technických problémů se společnost spoléhá na širokou orientaci v dané problematice, dlouhodobé provozní zkušenosti a znalost nejmodernějších trendů. Společnost je velmi aktivní ve výzkumu a vývoji tak, aby mohla zákazníkům vždy nabídnout jednoduché a inovativní řešení. Další informace

Kontakt

 • Telefon: +420 728 065 909
 • Kancelář: Kolejní 2905/2, 612 00 Brno, Budova A06 - 2. NP - dveře N215 (Kampus VUT v Brně)
 • Email: info@twscon.com