Pevnostní výpočet a posouzení napojení potrubní větvě DN200 do potrubní větve DN500


Popis projektu

Předmětem zakázky bylo provedení pevnostního výpočtu napojení potrubí DN200 na potrubní trasu DN500. Výpočtem byla prověřena správnost konstrukčního řešení vyztužení hrdla. Kontrola napojení potrubních tras byla provedena dle ČSN EN 13 480 pro návrhové i zkušební parametry.

  • Klient

    MERO ČR, a.s.

  • Rok

    2019