Statický výpočet nádrže F-41B včetně pevnostního výpočtu dvojitých hrdel, topných jehel a topných registrů na plášti a střeše


Popis projektu

Statický výpočet nádrže F-41B včetně pevnostního výpočtu dvojitých hrdel, topných jehel a topných registrů na plášti a střeše. Vypracování statického výpočtu nádrže F-41B bylo provedeno v rámci investiční akce „2021/061 Rekonstrukce zásobníku F-41B“. Nádrž F-41B je válcová stojatá nádrž s plochým dnem a plochou střechou. Průměr nádrže je 5,0 m výška nádrže je cca 2,6 m. Na ploché střeše je umístěna plošina, která slouží k přístupu k hrdlům na střeše nádrže.

  • Klient

    František Polívka TPS MONTÁŽE

  • Rok

    2022