Statický výpočet ocelových konstrukcí pro festivalovou zónu Excelent


Popis projektu

Statické výpočet ocelových konstrukcí pro festivalovou zónu excelent:

  • Výpočty konstrukcí tří 20stopý kontejnerů, které jsou upraveny pro používání jako zázemí na festivalech.
  • Výpočet ocelové konstrukce pro koncovou část zip-line, která je umístěna na ležatý kontejner.
  • Výpočet ocelové konstrukce věže s nadstavbou pro startovací místo zip-line a s konstrukcí pro podporu vodní skluzavky.

Výpočty provedeny dle požadavků souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990. K numerické analýze konstrukce byl použit program RFEM od firmy Dlubal, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    Hypnosis s.r.o.

  • Rok

    2017