Statický výpočet mostu "ŠTRAMBERK" ve společnosti Deza a.s.


Popis projektu

Statický výpočet tří polí příhradové konstrukce potrubního mostu "ŠTRAMBERK" ve společnosti Deza a.s. pro nové zatížení. Statický výpočet ocelové konstrukce byl proveden dle požadavků souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990, posouzení konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1993-1-1. Výpočet byl proveden za použití globální numerické analýzy pomocí programu RFEM od společnosti DLUBAL, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    RIOS spol. s r.o.

  • Rok

    2018