Statický výpočet nádrže Z360.3 včetně pevnostního výpočtu topného článku


Popis projektu

Statický výpočet nádrže Z360.3 četně pevnostního výpočtu topného článku a pevnostního výpočtu dvojitých hrdel. Nádrž Z360.3 je nadzemní, stojatá válcová nádrž s plochým dnem ve sklonu a s kuželovou střechou. Plášť, dno a střecha zásobníku jsou zhotoveny z plechů mat. P265GH. Nosná konstrukce střechy je z válcovaných profilů z materiálu S355JR. Průměr nádrže je 5,707m, výška válcového pláště 6,000m. Nádrž je navržena a provedena dle ČSN EN 14015. Topný registr (topný článek) je tlakové zařízení, které slouží pro ohřev média ve skladovacím zásobníku pomocí páry. Topný článek je tvořen vnějším pláštěm (trubka DN100), který je zakončen klenutými dny. K plášti je přivařena instalační příruba DN150 (EN 1092-1), která slouží k montáži na příslušné hrdlo ohřívaného zásobníku. Vnějším klenutým dnem prochází vnitřní trubka DN25 kterou je přivedena pára. Výstup páry je realizován odbočkou DN15 z pláště na vnější straně, za instalační přírubou. Topný registr a dvouplášťová hrdla s ohřevem jsou navržena a provedena dle ČSN EN 13445-3. Statický návrh tlouštěk lubů, dna a plechů střechy, včetně specifikace hrdel je provedeno dle normy ČSN EN 14015. Norma ČSN EN 14015 je rovněž prováděcím předpisem, tj. dle této normy budou převzata i konstrukční pravidla a výrobní tolerance. Nádrž Z 360.3 je navržena na tlak 400mbar(g), proto dovolené namáhání pro výpočet musí být stanoveno dle ČSN EN 13445-3. Statický výpočet ostatních částí nádrže, tj. nosné konstrukce střechy je proveden dle požadavků souborů norem Eurokódy, přesněji ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a normy ČSN EN 1990. Detailní statický výpočet nádrže je proveden za použití globální geometricky nelineární numerické analýzy pomocí programu RFEM, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    František Polívka TPS MONTÁŽE

  • Rok

    2021