Pevnostní a stabilitní výpočet kolony C545.10


Popis projektu

Pevnostní a stabilitní výpočet kolny C545.10 ve společnosti DEZA, a.s. Jednalo se o výměnu stávající kolony C545.10 za novou, která byla rozměrově shodná, ale vyrobena z nerez materiálu 1.4541. Kolona C545.10 je stojatá válcová nádoba výšky 10,6 m a o průměru 1,1 m. Kolona je umístěna na betonovém základu o výšce 2 m. Kolona slouží k regeneraci dehtového benzolu. Kolona je netlaková. Vnitřní vestavba se sestává z pěti pater, na kterých je vrstva ocelových Raschigových kroužků, o výšce 800 mm. Pevnostní a stabilitní výpočet byl proveden dle kombinací norem ČSN EN 13445-3 a souboru norem Eurokódy – ČSN EN 1993-1-6, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1990 a další potřebné normy.

  • Klient

    CENTROPROJEKT GROUP a.s.

  • Rok

    2021