Statický výpočet ocelové konstrukce lamelového usazováku, reakční komory, fluktuační nádrže a ocelové konstrukce schodiště a plošin


Popis projektu

Statické výpočty ocelové konstrukce lamelového usazováku, nosné konstrukce pro reakční komoru, nosné konstrukce pro fluktuační nádrž a ocelové konstrukce schodiště a plošin. Výpočty byly provedeny dle souborů norem ČSN EN 1993, ČSN EN 1991 a ČSN EN 1990. Detailní statický výpočet nádrže byl proveden za použití globální numerické analýzy pomocí programu RFEM od společnosti DLUBAL, který je založen na metodě konečných prvků.

  • Klient

    MICo, spol. s r.o.

  • Rok

    2019