Pevnostní a stabilitní výpočet Dehtové pračky C545.1


Popis projektu

Pevnostní a stabilitní výpočet dehtové pračky C545.1 ve společnosti DEZA, a.s. Jednalo se o výměnu stávající dehtové pračky C545.1 za novou, která byla rozměrově shodná, ale vyrobena z nerez materiálu 1.4541. Dehtová pračka C 545.1 je stojatá válcová nádoba, složené ze tří částí oddělených od sebe vypuklými dny. Horní oddíl každé kolony slouží jako vlastní oddehtovací pračka, střední oddíl jako odlučovač stržené vody od benzolu nasyceného dehty a konečně spodní oddíl slouží jako zásobník odloučené vody. Pevnostní a stabilitní výpočet byl proveden dle kombinací norem ČSN EN 13445-3 a souboru norem Eurokódy – ČSN EN 1993-1-6, ČSN EN 1991-1-4, ČSN EN 1991-1-3, ČSN EN 1993-1-1, ČSN EN 1990 a další potřebné normy.

  • Klient

    CENTROPROJEKT GROUP a.s.

  • Rok

    2021