Inspekce a hodnocení integrity technologických zařízení a konstrukcí

Náplň semináře

Zajištění provozuschopnosti a spolehlivosti průmyslových, technických a dopravních staveb je základní potřebou pro bezproblémové a bezpečné fungování společnosti. Je naší všeobecnou povinností sledovat rozvoj poznání a vývoj nových technologií v oboru a zajistit jejich kontinuální a správnou implementaci do procesů návrhu, provozu, inspekce a údržby technologických zařízení a konstrukcí. Moderní management řízení a analýzy statické a provozní integrity založený na implementaci metodik typu Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance je základním prvkem pro zajištění bezpečného a produktivního provozu technologických celků a konstrukcí. Proto je velmi důležité, aby příslušní odborní pracovníci byli pravidelně seznamováni s novými technickými řešeními v daném oboru.

Odborný seminář „Inspekce a hodnocení integrity technologických zařízení a konstrukcí“ je zaměřen na prezentaci nových postupů při návrhu, prezentaci nových technologií a metodik v oblasti inspekce, údržby a hodnocení provozuschopnosti, únosnosti a spolehlivosti technologických zařízení a konstrukcí. V rámci semináře jsou pravidelně prezentovány a probírány možnosti aplikací nových i stávajících NDT metod, včetně postupů vyhodnocování přípustnosti zjištěných indikací. Rovněž jsou prezentovány nové technologie a nové technické a legislativní předpisy pro návrh, výrobu a provoz technologických zařízení a konstrukcí.

Zaměření semináře

Seminář je především určen pro provozovatele, projektanty, konstruktéry, technology, kteří se podílejí na projektování, výstavbě, ale i na plánování a provádění inspekcí a údržby technologických zařízení a konstrukcí. Seminář je také vhodný pro manažery, obchodníky a další zájemce z oboru.

Cíl semináře

Cílem semináře je sdílení vědomostí a zkušeností v oboru. Účastníci získají přehled o nových metodách, postupech ale i legislativních požadavcích. Očekává se aktivní diskuse účastníků v rámci řešení jejich provozních problémů.


Program

čas Název přednášky
- Program semináře pro rok 2021 je v přípavě.

Datum a místo konání

Kdy?
říjen-listopad 2021
Kde?
JIC INTECH
(Jihomoravské Inovační Centrum - budova INTECH)

U Vodárny 2
616 00 Brno-Žabovřesky
Česká republika


Přihláška

Přihláška na seminář probíhá formou vyplnění elektronického formuláře.

Přihláška bude k dispozici, až bude potvrzen termín semináře.