Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras

Náplň semináře

Velkokapacitní nádrže jsou využívány pro skladování kapalných látek v různých odvětví průmyslu. Na první pohled se může zdát, že velkokapacitní nádrže jsou jednoduché a bezproblémové konstrukce, ale jejich výstavba a provoz má značná specifika, která je nutné dodržet pro jejich bezpečný a dlouhodobý provoz. O tom svědčí mnoho zdokumentovaných nehod těchto nádrží, ke kterým došlo v posledních desetiletí po celém světě.

V průběhu let vzniklo několik mezinárodně významných a uznávaných norem (EN, EEMUA, API), které harmonizují pravidla pro návrh a konstrukci, ale také postupy pro hodnocení provozuschopnosti velkoobjemových nádrží. Přesto je mnoho nádrží, jejich technická řešení jsou specifická a nelze jejich hodnocení provozuschopnosti provádět v souladu s normami. Je nutné přistoupit k expertnímu individuálnímu hodnocení na základě odborných znalostí a zkušeností. S rozvojem technologií, znalostí a také v závislosti na změnách legislativních a ekologických požadavků, se zpřesňují a soustavně vyvíjejí metodiky a postupy v oblastech inspekce, údržby a provozu nádrží a potrubních tras. Rychlé rozšíření nových technologií a postupů při provádění inspekce a údržby je v mnoha případech limitováno jejich pomalou implementací do legislativy a norem. Proto je velmi důležité, aby příslušní odborní pracovníci byli pravidelně seznamováni s novými technickými řešeními v daném oboru.

Odborný seminář „Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras“ je zaměřen na prezentaci nových postupů a metodik pro inspekce a údržbu nádrží a potrubí. V rámci semináře budou pravidelně prezentovány nové i stávající metody a postupy inspekce a údržby různých typů nádrží a potrubí. Budou probírány možnosti aplikací různých NDT metod a budou popsány postupy pro hodnocení provozuschopnosti nádrží a potrubí. V rámci semináře budou pravidelně prezentovány postupy metodiky Risk and Reliability Management pro řízení postupů inspekcí a údržby nádrží a potrubí v návaznosti na metodiky Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance.

Zaměření semináře

Seminář je především určen pro manažery a pracovníky, kteří se podílejí na plánování a provádění inspekcí a údržby velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras. Seminář je také vhodný pro projektanty, konstruktéry, technology a další zájemce z oboru.

Cíl semináře

Cílem semináře je konzultovat problematiku současného stavu platných legislativních požadavků v návaznosti na české a světově uznávané předpisy. Očekává se aktivní diskuse účastníků v rámci řešení jejich provozních problémů.

Seminář bude vhodnou pravidelnou možností pro setkání pracovníků inspekce a údržby a pro vzájemnou výměnu provozních a technických zkušeností.

Účastníci semináře


Program

čas Název přednášky
08:00 - 09:00 - Registrace
09:00 - 09:10 - Úvodní slovo a zahájení semináře
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
09:10 - 09:30 - Sekce 1 - Nepřímá vizuální kontrola pomocí dronu ELIOS 2 - praktické zkušenosti
Jakub Gottvald – TWSCON s.r.o.
09:30 - 09:50 - Sekce 2 - Požadavky na provádění nádrží – 3D laser skenování jako nástroj pro kontrolu výrobních tolerancí
Jakub Gottvald – TWSCON s.r.o.
09:50 - 10:10 - Přestávka na čaj a kávu
10:10 - 10:30 - Robotická rentgenová a ultrazvuková inspekce
Martin Josifek - Radalytica a.s.
10:30 - 10:50 - Sekce 4 - Metodika preventívnej údržby RBI – štandard EÚ
Hana Pačaiová – Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta.
10:50 - 11:10 - Přestávka na čaj a kávu
11:10 - 11:30 - Sekce 5 - Integrita dvojitých den skladovacích tanků ropy + Životnost potrubních rozvodů skladů ropy (Možnosti advanced NDT metod)
Přemysl Kuchař – MERO ČR, a.s.
11:30 - 11:50 - Sekce 6 - Strategie inspekce nádrží
Ctirad Kopýtko – UNIPETROL RPA, s.r.o.
11:50 - 12:50 - Přestávka na oběd
12:50 - 13:10 - Sekce 7 - NDT kontrola potrubí pomocí 3D skeneru HandySCAN a Pipecheck
David Ondriska a Martin Hlavoň – SolidVision, s.r.o.
13:10 - 13:30 - Sekce 8 - Kalibrace velkokapacitních ocelových nádrží, optická metoda, 3D skenování
Milan Houdek – HOUDEK spol. s r. o.
13:30 - 13:50 - Přestávka na čaj a kávu
13:50 - 14:10 - Sekce 9 - Skladovací nádrže, potrubní rozvody a povinné prohlídky dle Vodního zákona
Petr Matěják – PLANTinspekta s.r.o.
14:10 - 14:20 - Sekce 10 - RTD IWEX – revoluce v ultrazvukovém zkoušení
Pavel Petrásek – Applus Czech Republic s.r.o.
14:20 - 14:30 - Sekce 11 - Zkušenosti s odhalováním úniků u potrubních tras
Ondřej Šafránek – SHERLOG SECURITY PIPELINES, а.s.
14:30 - 14:50 - Přestávka na čaj a kávu
14:50 - 15:10 - Sekce 12 - Zvýšení bezpečnosti a produktivity pomocí robotických řešení
Milan Bolf – PAPco, s.r.o.
15:10 - 15:30 - Sekce 13 - Nové metody oprav potrubních sítí pomocí kompozitních materiálů
Lubomír Prudil – SEPSafe s.r.o.
15:30 - 15:40 - Sekce 14 - Případy poškození potrubních tras
Richard Nekvasil – REN Engineering s.r.o.
15:40 - 16:00 - Diskuse a ukončení "Denního" programu semináře
-
18:00 - 23:30 - Neformální diskuse při večeři - "Večerní" program semináře

Datum a místo konání

Kdy?
jaro 2021?
Kde?
JIC INMEC
(Jihomoravské Inovační Centrum - budova INMEC) - sál SALM

Purkyňova 649/127
612 00 Brno-Medlánky
Česká republika


Přihláška

Přihláška na seminář probíhá formou vyplnění elektronického formuláře.

V důsledku zhoršující se situace pandemie COVID-19 společnost TWSCON s.r.o. ruší pořádání semináře „Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras“, který byl plánován na 17.9.2020.
Doufáme, že současná pandemická situace se nějak uklidní a příští rok bude možné seminář bez komplikací uspořádat. Současně věříme, že semináři zachováte přízeň a v budoucnu se opět na něm setkáme.


Předešlé ročníky - Fotogalerie a Prezentace

Informace

Dne 2. dubna 2019 se konal třetí ročník odborného semináře „Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras“, kterého se zúčastnilo 50 posluchačů z 21 firem z České republiky a Slovenska

Třetí ročník semináře nabídl odborné přednášky nejen od firem nabízející služby a produkty, ale i přímo od provozovatelů nádrží a technologických celků. O své zkušenosti z provozu, inspekcí a údržby nádrží a potrubních tras se podělili odborníci ze společností MERO ČR, a.s., ČEPRO, a.s., SLOVNAFT, a. s., jež odborně doplňili svými přednáškami zástupci firem REN Engineering s.r.o., Applus+ - ENERGY & INDUSTRY DIVISION, TWSCON s.r.o., SEPS, a.s. a SECAR BOHEMIA, a.s.

Příjemným zpestřením byla prezentace a výstava produktů pro NDT od spolčenosti Olympus, jež byly k dispozici během přestávek k odzkoušení a předvedení. Vlastní IT řešení pro podporu údržby v návaznosti na GIS systém bylo prezentováno společností Asseco Central Europe, a.s.

Novinkou třetího ročníku bylo „rozdělení“ semináře na dva programy „Denní“ a „Večerní“, kdy „Denní“ program byl tvořen přednáškami a prezentacemi a nově zařazený „Večerní“ program zahrnoval neformální diskusi při večeři v příjemném prostředí restaurace Pizza Pub – Tusto Titanium.

Všem posluchačům a především přednášejícím děkujeme za účast a budeme se těšit na opětovné shledání v roce 2020.

Program
čas Název přednášky
08:00 - 09:00 - Registrace
09:00 - 09:10 - Úvodní slovo a zahájení semináře
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
09:10 - 09:30 - Sekce 1 - Novinky a zajímavosti v oblasti uskladňovacích nádrží + Asset Integrity Management - současné trendy
Jakub Gottvald – TWSCON s.r.o.
09:30 - 09:50 - Sekce 2 - Měření korozních úbytků pomocí sond Phased array
Petr Wludyka - Olympus Czech Group spol. s r.o.
09:50 - 10:10 - Přestávka na čaj a kávu
10:10 - 10:30 - Sekce 3 - Komplexní kontrola potrubí pomocí nových metod nedestruktivního zkoušení
Pavel Petrásek - RTD QUALITY SERVICES s.r.o.
10:30 - 10:50 - Sekce 4 - Integrity management s využitím nových „ advanced“ NDT technik
Přemysl Kuchař – MERO ČR, a.s.
10:50 - 11:10 - Přestávka na čaj a kávu
11:10 - 11:30 - Sekce 5 - Havárie nádrží v praxi – vliv přetlaku a podtlaku
Martin Ševčík - ČEPRO, a.s.
11:30 - 11:50 - Sekce 6 - Opravy havarovaných nádrží
Viktor Stuchlík - ČEPRO, a.s.
11:50 - 12:50 - Přestávka na oběd
12:50 - 13:30 - Sekce 7 - Aplikácia lokálnej opravy potrubného plášťa na základe predchádzajúceho posúdenia rizík
Jozef Pilát – SEPS, a.s. (SK)
13:30 - 13:50 - Přestávka na čaj a kávu
13:50 - 14:10 - Sekce 8 - Plánovanie údržby podľa Bayesovho pravidla
Cyril Babál - SLOVNAFT, a. s. (SK)
14:10 - 14:30 - Sekce 9 - SAMO – Správa stavu aktiv, plánování a výkon údržby
Ondřej Patočka - Asseco Central Europe, a.s.
14:30 - 14:50 - Přestávka na čaj a kávu
14:50 - 15:10 - Sekce 10 - Využití duální termovizní kamery v praxi
David Mazel - ČEPRO, a.s.
15:10 - 15:30 - Sekce 11 - Ukázky poškození zařízení v petrochemickém průmyslu
Richard Nekvasil - REN Engineering s.r.o.
15:30 - 15:50 - Sekce 12 - Nové trendy v diagnostice a monitoringu potrubnich tras
Martin Moravec - SECAR BOHEMIA, a.s.
15:50 - 16:00 - Diskuse a ukončení "Denního" programu semináře
-
18:30 - 23:30 - Neformální diskuse při večeři - "Večerní" program semináře
Pizza Pub – Tusto Titanium
Přednášky

V případě zájmu si účastníci semináře mohou stáhnout jednotlivé prezentace výběrem z programu semináře, nebo všechny v jednom *.zip souboru - zde:

Fotogalerie
Informace

Dne 17. dubna 2018 se konal druhý ročník odborného semináře „Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras“, kterého se zúčastnilo 52 posluchačů z 23 firem z České republiky, Slovenska a Holandska.

Jedním z hlavních témat semináře bylo seznámení s pátou edicí normy EEMUA 159 „Above ground flat bottomed storage tanks - a guide to inspection, maintenance and repair“, která byla vydána na podzim roku 2017. Byly představeny změny a nové kapitoly v normě. Podrobněji byly prezentovány metodiky Risk Based Inspection a Reliability Centred Maintenance.

Veliký prostor v průběhu semináře byl věnován problematice inspekcí pomocí dronů. Rozsáhlá prezentace od Správy informačních technologií města Plzně (SITMP) zahrnovala i praktickou ukázku vnitřní inspekce pomocí antikolizního dronu Elios od firmy Flyability, který v roce 2017 získal TANK STORAGE AWARD jako nejvíce inovativní technologie pro oblast uskladňovacích nádrží. K vidění byly i drony pro vnější inspekce a snímkovací lety.

Nejnovější postupy aplikace metod nedestruktivního zkoušení prezentovaly dvě přední společnosti v oboru: Applus+ - ENERGY & INDUSTRY DIVISION a Eddyfi Technologies. Společnost Applus+ - ENERGY & INDUSTRY DIVISION je předním globálním poskytovatelem služeb v oblasti technického zabezpečení prostřednictvím nedestruktivního testování, inspekcí a certifikační činnosti. Společnost Eddyfi Technologies se zaměřuje na poskytování vysoce efektivních řešení pro oblasti NDT v rámci svých čtyřech obchodních značek: Eddyfi, Silverwing, TSC a Teletest.

Na semináři byla obsažena i v současné době se velmi rozvíjející oblast termoplastových konstrukcí. Rovněž byly prezentovány postupy pro snižování nákladů realizováním oprav potrubních sítí během provozu, které bude prezentovat Slovenská společnost SEPS, a.s. Závěr semináře patřil společnosti Radalytica s.r.o., která představila možnosti aplikace digitální rentgenové NDT analýzy při diagnostikách infrastruktur Oil&Gas.

Všem účastníkům děkujeme za účast a budeme se těšit na opětovné shledání v roce 2019.

Program
čas Název přednášky
08:00 - 9:00 - Registrace
9:00 - 9:05 - Úvodní slovo a zahájení semináře
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
9:05 - 9:20 - Sekce 1 - Přehled norem a české legislativy pro velkokapacitní ocelové nádrže
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
9:20 - 10:00 - Sekce 2 - EEMUA 159, 5. edice - co je nového?
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
10:00 - 10:40 - Sekce 3a - Risk and Reliability Management - metodika Risk Based Inspection
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
10:40 - 11:00 - Přestávka na čaj a kávu
11:00 - 11:20 - Sekce 3b - Risk and Reliability Management - metodika Reliability Centred Maintenance
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
11:20 - 11:50 - Sekce 4 - Inspecting In-Service Storage Tank Annular Rings for Corrosion
Michel Bezemer – Eddyfi Technologies (GB)
11:50 - 12:50 - Přestávka na oběd
12:50 - 13:10 - Sekce 5a - Problematika inspekcí pevných střech
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
13:10 - 14:40 - Sekce 5b - Inspekční lety pomocí dronů
Ondřej Bouček, Matouš Bolek, Jakub Šantora - Drony SITMP
14:40 - 15:00 - Přestávka na čaj a kávu
15:00 - 15:30 - Sekce 6 - Použití nových NDT v praxi při kontrole nádrží a potrubí
Pavel Petrásek – Applus+ - ENERGY & INDUSTRY DIVISION (CZ)
15:30 - 16:00 - Sekce 7 - Příčiny poruch svařovaných konstrukcí z termoplastů
Roman Gratza – www.rgkonstrukce.cz
16:00 - 16:30 - Sekce 8 - Znižovanie nákladov realizovaním opráv potrubia počas prevádzky
Juraj Ďurický – SEPS, a.s. (SK)
16:30 - 16:50 - Sekce 9 - Možnosti digitální rentgenové NDT analýzy při diagnostikách infrastruktur Oil&Gas
Pavel Kudrna – Radalytica s.r.o.
16:50 - Diskuse a ukončení semináře
Přednášky

V případě zájmu si účastníci semináře mohou stáhnout jednotlivé prezentace výběrem z programu semináře, nebo všechny v jednom *.zip souboru - zde:

Fotogalerie
Informace

Dne 4. dubna 2017 se konal první ročník odborného semináře „Inspekce, údržba a provoz velkokapacitních ocelových nádrží a potrubních tras“, kterého se zúčastnilo 24 posluchačů ze 12 firem z České republiky a Slovenska. Všem účastníkům děkujeme za účast a budeme se těšit na opětovné shledání v roce 2018.

Program
čas Název přednášky
8:00 - 8:50 - Prezentace
8:50 - 9:00 - Úvodní slovo a zahájení semináře
9:00 - 9:15 - Přehled norem a české legislativy pro velkokapacitní ocelové nádrže
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
9:15 - 9:45 - Filosofie norem v oblasti nádrží, základní degradační mechanismy nádrží
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
9:45 - 10:25 - Základy a dno nádrže – vady a jejich hodnocení
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
10:25 - 10:45 - Přestávka na čaj a kávu
10:45 - 11:20 - Plášť nádrže – vady a jejich hodnocení
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
11:20 - 11:55 - Pevné a plovoucí střechy nádrží – vady a jejich hodnocení
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
11:55 - 12:55 - Přestávka na oběd
12:55 - 13:45 - NDT metody inspekce nádrží
Pavel Petrásek – Business Development Manager ANDT, ApplusRTD Česká Republika
13:45 - 14:20 - Příslušenství nádrží – možné závady, postupy inspekce a údržby
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
14:20 - 14:50 - Risk and Reliability Management
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
14:50 - 15:10 - Přestávka na čaj a kávu
15:10 - 15:50 - NDT metody inspekce potrubních tras
Pavel Petrásek – Business Development Manager ANDT, ApplusRTD Česká Republika
15:50 - 16:20 - Potrubní trasy – metodika hodnocení statické integrity
Jakub Gottvald - TWSCON s.r.o.
16:20 - 17:00 - Diskuse
Přednášky

V případě zájmu si účastníci semináře mohou stáhnout jednotlivé prezentace výběrem z programu semináře, nebo všechny v jednom *.zip souboru - zde:

Fotogalerie