Inspekce a údržba ocelových konstrukcí a technologických zařízení jsou základní činnosti pro zajištění jejich bezpečného a produktivního provozu. Požadavky na provádění inspekce a údržby mohou být definovány na základě Asset Integrity Managementu, který má provozovatel implementován na technologickou jednotku. Případně mohou být požadavky definovány státní legislativou, např. pro stavební konstrukce v souladu s platným stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinností provozovatele konstrukci řádně udržovat.

Provozovatel je tedy zákonnými požadavky povinen implementovat činnosti inspekce a údržby pro zajištění statické a provozní integrity konstrukcí v souladu s normami ČSN 73 2604, případně ČSN ISO 13822 aj. Nad rámec zákonných požadavků provozovatelé technologických celků mají zájem o co nejefektivnější provoz technologických zařízení a konstrukcí tak, aby bylo minimalizováno riziko jejich selhání, zvýšena jejich provozní spolehlivost a maximálně prodlužena jejich provozní životnost. K Dosažení těchto cílů mohou být implementovány postupy a poznatky z různých norem např. API, EEMUA, ASME, EN, atd.

Základní a klíčovou a rovněž i ekonomicky velmi efektivní metodou inspekce je vizuální prohlídka konstrukcí. Naše společnost se zaměřuje na provádění přímé ale i nepřímé vizuální kontroly v souladu s ČSN EN 13018. Ve spolupráci se společností Drony SIT, pomocí speciálního anti-kolizního dronu ELIOS 2 od švýcarské společnosti Flyability, provádíme nepřímé vizuální kontroly nepřístupných částí konstrukcí v uzavřených prostorech, tj. tam kde hrozí kolize s kontrolovaným objektem, respektive technologií. Vizuální kontrola je tak prováděna na základě analýzy obrazu snímaného 4K kamerou, která je umístěna na anti-kolizním dronu ELIOS 2.

Zaměření vizuálních prohlídek:

  • Kontrola technického stavu nátěrů, tj. protikorozní ochrany.
  • Kontrola rozsahu koroze.
  • Kontrola úplnosti konstrukčních prvků a jejich deformací.
  • Kontrola konstrukčních spojů – úplnost šroubových spojů, svarů a nýtů.
  • Kontrola integrity částí konstrukce, např. integrita plechů střechy nádrží s pevnou střechou.

V návaznosti na výsledky vizuální kontroly provedeme návrh nápravných opatření, případně návrh dalších NDT činností. V kooperaci se předními NDT specialisty jsme schopni provést podrobnou analýzu konstrukce a provést její detailní analýzu, tj. provést statické posouzení a případně navrhnout nápravná opatření tak, aby byl zajištěn její bezpečný a spolehlivý provoz.

Flyability ELIOS 2

Druhá generace anti-kolizního dronu, který byl speciálně vyvinut pro provádění vizuálních inspekcí uvnitř budov, technologických celků a kolektorů, tj. tam, kde je nutné pilotovat v blízkosti konstrukcí a hrozí kolize dronu s kontrolovaným objektem. Jako dobrý příklad lze uvést vizuální kontrolu příhradových vazníků střech. Anti-kolizní vlastnost dronu je zajištěna ochranným rámem, který dokáže odolat srážce až do rychlosti 5 m/s. Oproti první verzi dronu ELIOS 1 ochranný rám již nerotuje, ale je pevný a nepřekáží tak v obraze nově osazené kameře ultra HD s rozlišením 3840 x 2160 a termokameře Lepton 3.5 Flir 160 x 120. Dron je vybaven čidly pro držení pozice i bez GPS a funkcí distance lock pro udržování konstantní vzdálenosti od kontrolovaného objektu. Dron je rovněž vybaven LED přísvitem o světelném toku 10000 lumenů, který lze částečně vypínat a přizpůsobovat tak světelné podmínky dle potřeby inspekce.